STRATEGIE & CONCEPT

2017-06-16T19:40:12+00:00

Leerdoel De student kan een communicatievraagstuk strategisch en conceptmatig oplossen op basis van methodisch onderzoek. Criteria Kwaliteit is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: de (communicatie- en media)strategie onderbouwd is door middel van methodisch onderzoek en uitgevoerd vanuit de theorie. de (communicatie- en media)strategie en het concept on brief zijn het concept gefaseerd [...]

USER EXPERIENCE

2017-06-16T19:40:19+00:00

Leerdoel De student kan werken volgens het User Centered Design proces wat leidt tot werkende prototypes, van interactieve mediaproducten Criteria Kwaliteit is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: er gewerkt is volgens het UCD proces: - verkennend en evaluerend (gebruikers-)onderzoek opzetten, uitvoeren en analyseren - de resultaten van (gebruikers-)onderzoek toepassen in het ontwerpproces [...]

DEVELOPMENT

2017-06-16T19:40:29+00:00

Leerdoel De student kan een onderbouwde en verantwoorde keuze maken voor een combinatie van front-end frameworks met als doel een ontwerp (plan van aanpak) en test van een applicatie te maken. Criteria Kwaliteit van het begrip frameworks is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: aangegeven kan worden wat standaard JavaScript code is en [...]

ONDERZOEK

2017-06-16T19:40:24+00:00

Leerdoel De student kan door middel van onderzoek het werk in de proftaak verantwoorden. Criteria Kwaliteit van het begrip frameworks is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: de onderzoekcyclus is beschreven, uitgevoerd en verantwoord onderzoeksstrategie├źn worden bij (deel)vragen herkend en bij elke strategie is tenminste een methode of techniek toegepast en toegelicht de [...]