SEO

2017-06-16T19:39:59+00:00

Leerdoel De student kan SEO planmatig toepassen op een media campagne. Criteria Kwaliteit van het begrip frameworks is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: gangbare SEO checkers geen ingrijpende verbeterpunten meer aangeven. het SEO adviesplan en implementatie ervan beargumenteerd kan worden vanuit eerdere bevindingen in de workshops. De Race [...]

SCRUM

2017-06-16T19:40:07+00:00

Leerdoel De student kan de methodiek Scrum uitleggen en toepassen op een media campagne. Criteria Kwaliteit van het proces is verantwoord en op voldoende niveau wanneer de student kan aantonen dat hij/zij gedurende het project de controle had over de inhoud door middel van de methodiek Scrum, door middel van voorbeelden. [...]

STRATEGIE & CONCEPT

2017-06-16T19:40:12+00:00

Leerdoel De student kan een communicatievraagstuk strategisch en conceptmatig oplossen op basis van methodisch onderzoek. Criteria Kwaliteit is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: de (communicatie- en media)strategie onderbouwd is door middel van methodisch onderzoek en uitgevoerd vanuit de theorie. de (communicatie- en media)strategie en het concept on brief zijn het concept gefaseerd [...]

USER EXPERIENCE

2017-06-16T19:40:19+00:00

Leerdoel De student kan werken volgens het User Centered Design proces wat leidt tot werkende prototypes, van interactieve mediaproducten Criteria Kwaliteit is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: er gewerkt is volgens het UCD proces: - verkennend en evaluerend (gebruikers-)onderzoek opzetten, uitvoeren en analyseren - de resultaten van (gebruikers-)onderzoek toepassen in het ontwerpproces [...]

ONDERZOEK

2017-06-16T19:40:24+00:00

Leerdoel De student kan door middel van onderzoek het werk in de proftaak verantwoorden. Criteria Kwaliteit van het begrip frameworks is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: de onderzoekcyclus is beschreven, uitgevoerd en verantwoord onderzoeksstrategie├źn worden bij (deel)vragen herkend en bij elke strategie is tenminste een methode of techniek toegepast en toegelicht de [...]

DEVELOPMENT

2017-06-16T19:40:29+00:00

Leerdoel De student kan een onderbouwde en verantwoorde keuze maken voor een combinatie van front-end frameworks met als doel een ontwerp (plan van aanpak) en test van een applicatie te maken. Criteria Kwaliteit van het begrip frameworks is verantwoord en op voldoende niveau wanneer: aangegeven kan worden wat standaard JavaScript code is en [...]